سرفصل دروس گروه تعمیر و نگهداری هواپیما (کاردانی و کارشناسی) را می توانید از لینک های ذیل دریافت نمایید.

 

سرفصل دروس کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما

سرفصل دروس مهندسی فناوری مکانیک هواپیما