دانشگاه صنعت هوانوردی مشهد

سامانه آموزشی سجاد  سامانه مدیریت آموزشی دانشجویی  تالار های گفتگو  کتابخانه الکترونیکی صنعت هوانوردی

اطلاعیه انجام معاینات پزشکی

دانشجویان ورودی های مهر 93 برای انجام معاینات پزشکی از تاریخ 93/2/1 الی 93/2/8  به آموزش مراجعه نمایند.

در صورت عدم مراجعه عواقب آن برعهده دانشجو خواهد بود.

عدم برگزاری کلاس استاد حسینی نوه

به اطلاع کلیه دانشجویان می رسانیم کلاس های استاد حسینی نوه روز شنبه مورخ 93/1/30 برگزار نمی گردد.

اطلاعیه تهیه ژتون غذا

به اطلاع دانشجویان می رسانیم برای تهیه ژتون غذا می توانند روز های پنج شنبه به امور مالی دانشگاه مراجعه نمایند.

اطلاعیه دریافت وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویان می رسانیم برای دریافت وام دانشجویی با دریافت و تکمیل فرم مربوطه تا مورخ 92/11/29 به امور مالی دانشگاه مراجعه نمایند.

دریافت فرم وام دانشجویی