دانشگاه صنعت هوانوردی مشهد

اطلاعیه برگزاری کلاس جبرانی اصول جلوبرنده

به اطلاع دانشجویان می رسانیم کلاس جبرانی درس اصول جلوبرنده ها استاد محمدی روز یکشنبه مورخ 93/12/24 ساعت 10 الی 12 برگزار می گردد.

اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد احترامیان

به اطلاع دانشجویان می رسانیم کلاس های استاد احترامیان مورخ 93/12/17 و 93/12/18 برگزار نمی گردد

عدم برگزاری کلاس استاد باقرزاده

به اطلاع دانشجویان می رسانیم کلاس های آقای باقر زاده روز شنبه مورخ 93/12/16 برگزار نمی گردد.

اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد فرزان


به اطلاع دانشجویان می رسانیم کلاس های استاد فرزان روز شنبه مورخ 93/12/16 برگزار نمی گردد.

اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد اخلاقی

کلاس های استاد اخلاقی از روز شنبه مورخ 93/12/16 الی دوشنبه مورخ 93/12/18 برگزار نمی گردد.

راه های ارتباطی

ایمیل:      sanat.havanavardi@gmail.com

تلفن:       36092980-051

فکس:      36092983-051

آدرس:      مشهد- ملک آباد-بین حامد و مرجان