دانشگاه صنعت هوانوردی مشهد

اخبار مهم دانشگاه

دانشجویان گروه های مختلف تحصیلی می بایست برای ثبت نام در ترم جدید (نیمسال اول سال تحصیلی 94-93) شناسه واریزی خود را از سامانه اعلام شناسه پرداخت دریافت نمایند.

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس خانم نظامی

به اطلاع دانشجویان می رسانیم کلاس خانم نظامی روز یکشنبه مورخ 93/08/11  برگزار نمی گردد.

اطلاعیه کلاس آز آلات دقیق


کلاس آزمایشگاه آلات دقیق هواپیما با استاد رفیعا روزهای دوشنبه از مورخ 93/08/19 ساعت 12 برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان

دانشجویانی که درس آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و آزمایشگاه الکترومغناطیس را انتخاب واحد نموده اند روز پنجشنبه مورخ 93/08/08 ساعت 11 جهت هماهنگی در دانشگاه حضور یابند.

اطلاعیه تغییر زمان کلاس استاد یوسف زاده

به اطلاع دانشجویان رشته تعمیر و نگهداری هواپیما می رسانیم زمان کلاس سیستم های الکتریکی هواپیما استاد یوسف زاده یکشنبه ها ساعت 15:30 می باشد.

اطلاعیه کلاس استاد یوسف زاده

به اطلاع دانشجویان مهندسی فناوری اویونیک می رسانیم کلاس قابلیت اطمینان استاد یوسف زاده دوشنبه ها ساعت 18 برگزار می گردد.

راه های ارتباطی

ایمیل:      sanat.havanavardi@gmail.com

تلفن:       36092980-051

فکس:      36092983-051

آدرس:      مشهد- ملک آباد-بین حامد و مرجان