دانشگاه صنعت هوانوردی مشهد

اخبار مهم دانشگاه

دانشجویان گروه های مختلف تحصیلی می بایست برای ثبت نام در ترم جدید (نیمسال اول سال تحصیلی 94-93) شناسه واریزی خود را از سامانه اعلام شناسه پرداخت دریافت نمایند.

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس استاد قربانی

به اطلاع دانشجویان می رسانیم کلاس اندیشه 2 استاد قربانی  مورخ 93/07/30 ساعت 10 الی 12 برگزار نمی گردد.

اطلاعیه تغییر زمان کلاس استاد یوسف زاده

به اطلاع دانشجویان رشته تعمیر و نگهداری هواپیما می رسانیم زمان کلاس سیستم های الکتریکی هواپیما استاد یوسف زاده یکشنبه ها ساعت 15:30 می باشد.

اطلاعیه کلاس استاد یوسف زاده

به اطلاع دانشجویان مهندسی فناوری اویونیک می رسانیم کلاس قابلیت اطمینان استاد یوسف زاده دوشنبه ها ساعت 18 برگزار می گردد.

اطلاعیه تشکیل کلاس مبانی الکترونیک

به اطلاع دانشجویان ترم 1 گروه اویونیک و تعمیر می رسانیم برنامه درس مبانی الکترونیک به شرح ذیل اعلام می گردد.

دانشجویان ترم 1 گروه اویونیک هواپیما :

                 روز های پنج شنبه ساعت 16:30

دانشجویان ترم 1 گروه تعمیر و نگهداری هواپیما :

               روز های پنج شنبه ساعت 14

اطلاعیه کارآموزی و پروژه گروه تعمیر و نگهداری هواپیما

دانشجویان گروه تعمیر و نگهداری که درس کارآموزی و پروژه را در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 انتخاب واحد نموده اند جهت هماهنگی :

روز یکشنبه مورخ 93/08/04 ساعت 16:30   (استاد صفار زاده)

یا

روز یکشنبه مورخ 93/08/04 ساعت 13:30   (استاد پوستچیان)

به دانشگاه مراجعه نمایند.